Buscar

click click

ART TEACHERS SMKCS

ART TEACHERS SMKCS

PELAN STRATEGIK MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK TAHUN 2011


PERANCANGAN STRATEGIK

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL 2008-2012

KONSEP ASAS:      
Program yang merangkumi aktiviti pembelajaran dan pengajaran di dalam dan di luar bilik darjah mengikut kandungan sukatan pelajaran
PENGENALAN :
           Pendidikan Seni Visual lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreatiuviti individu melalui penajaman daya intuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Dengan ini murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual, meningkatkan kepekaan, menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendsalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan..

 RASIONAL:           
 Program yang terancang dan bersistematik dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif dan inventif

MATLAMAT:         
 Murid dapat marasai kesyukuran terhadap tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat mernyumbangkan ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara.

OBJEKTIF:   
   1.  Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan
1.    Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual
2.    Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin serta kemahiran dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya
3.    Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk mencipta barangan kraf dan produk seni
4.    Membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual

ANALISIS SWOT MATA PELAJARAN SENI VISUAL


OBJEKTIF

KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG

CABARAN


Memastikan pelajar dapat menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk mereka cipta barangan kraf dan produk seni visual


Keperluan alatan yang mencukupiSikap negatif pelajar

Panitia mata pelajaran 
 yang proaktif


         

Sukatan pelajaran yang terlalu luas    
          

Memupukkan minat pelajar terhadap seni
Pelbagaikan aktiviti semasa pengajaran dan pembelajaran
Kekurangan guru 
 mengikut opsyen
Demonstrasi guru berdasarkan kemahiran yang diajar
Kekangan masa

Meningkatkan peratus cemerlang dan lulus

Guru-guru terlatih


Kekurangan guru 
 mengikut opsyen

Tunjuk cara yang berinteraktif dengan pelajar


Kekangan masa dan sikap pelajar yang tidak berminat


SEKOLAH MENENGAH CONVENT SENTUL. KUALA LUMPUR
PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 2011

PELAN STRATEGIK
BIL
NAMA  PROGRAM
OBJEKTIF
AKTIVITI
TEMPOH MASA
PELAKSANAAN
INDIKATOR KEJAYAAN
/TOV

ETR

1.

SENI HALUS


Meningkatkan kemahiran murid melalui penggunaan media lukis dan catan


1. Pertandingan Lukisan Media Kering
2. Pertandingan Catan
3. Folio Kerja Kursus
4. Modul Lukisan


1 Tahun
(Jan-Okt)

Ketua Panitia
Semua guru Pendidikan Seni Visual

% murid minat dan prestasi kemahiran pelajar
7.53 % gred C
8.6% dapat gred D12 % gred D
3% dapat gred D

2.

SKOR TEORI SENI

Meningkatkan peratus cemerlang dan lulus


  1. Kajian Teori
  2. Latih tubi
  3. Bengkel Kraf
1 Tahun
(Jan-Okt)

Ketua Panitia
Semua guru Pendidikan Seni Visual

Meningkatkan peratus lulus dalam kertas teori dan kertas seni halus
100% lulus
Gred purata 3.94


100%
3.77

3.

 SENI GRAFIK

Meningkatkan pengetahuan murid terhadap komunikasi visual

1.  Pertandingan poster  
2.  Folio
3. Demonstrasi Seni
4. Pameran Seni

1 Tahun
(Jan-Okt)

Ketua Panitia
Semua guru Pendidikan Seni Visual

Meningkatkan kemahiran mereka cipta poster

-

0 comments:

Post a Comment

CARTA ORGANISASI PANITIA SENI

CARTA ORGANISASI PANITIA SENI